Finanční a pojišťovací služby

CPV code: 66000000-0.

Parent caregory: CS.

Sub categories

66000000-0: Finanční a pojišťovací služby
66100000-1: Bankovnictví a investiční služby
66500000-5: Pojištění a důchodové zabezpečení
66600000-6: Řízení rizik, hotovosti a likvidity
66700000-7: Zajišťovací služby

Change language

Финансови и застрахователни услуги
Finanční a pojišťovací služby
Finansielle tjenester og forsikringstjenester
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
Financial and insurance services
Servicios financieros y de seguros
Finantsvahendus- ja kindlustusteenused
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut
Services financiers et d'assurance
Financial and insurance services
Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
Servizi finanziari e assicurativi
Finansinės ir draudimo paslaugos
Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
Servizzi finanzjarji u ta' assigurazzjoni
Financiële en verzekeringsdiensten
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Serviços de finanças e seguros
Servicii financiare şi de asigurare
Finančné a poisťovacie služby
Finančne in zavarovalniške storitve
Finans- och försäkringstjänster